Rapport Economische Effecten Marinebouwcluster

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Triarii een onderzoek gedaan naar de directe en indirecte economische waarde en het kennis-ontwikkelend effect van de Nederlandse marinebouwcluster. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het optimaal inzetten van de Nederlandse marinebouwindustrie in de vervanging van onderzeeboten, fregatten, mijnenjagers en de bouw…

Boegbeeldblog: Van Missies naar KIA en Implementatie

Beste Lezers, In het Regeerakkoord en de Tweede Kamer brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juli: ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’, wordt voor het nieuwe Topsectorenbeleid o.a. het volgende opgemerkt: ‘Een belangrijke pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak). Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast…

Ban Ki-Moon leidt klimaatcommissie

Op initiatief van Nederland start volgende maand een nieuwe internationale klimaatcommissie. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd helpen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen maakte bekend dat voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva op…

Missiegericht topsectorenbeleid

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Hierin staan economische kansen…

Bijeenkomst ‘De vaart naar Brussel’

Op donderdag 11 oktober organiseert Topsector Water & Maritiem en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst ‘De vaart naar Brussel’. Op deze middag wordt dieper in gegaan op de mogelijkheden voor kennis en innovatie die Europa biedt aan de Nederlandse kennisinstituten, bedrijven, overheden en ngo’s op het gebied van water en klimaatadaptatie. 
Terwijl…

Match-Making bijeenkomst Living Labs in the Dutch Delta

Op dinsdag 18 september organiseren NWO, Regieorgaan SIA, en het Delta Platform een informatiebijeenkomst over de call Living Labs in the Dutch Delta. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en consortiumpartners. Project-idee Omdat  samenwerking tussen universiteit en hogeschool een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn over…

Sea Sights Summit – Over onze toekomst aan, op en in zee

Om de kansen die de zee en de kust ons biedt optimaal te benutten is samenwerking, kennisdeling en dialoog van groot belang. Daarom organiseren we op 19 oktober de eerste Sea Sights Summit in Den Haag. Tijdens dit event gaan projectontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers met elkaar in gesprek over de gezamenlijke toekomst in, op…

Topsector Coalitiebijeenkomst

Op maandag 25 juni werd de eerste Topsector Coalitiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is een eerste stap om tot concrete samenwerkingsverbanden te komen. De deelnemers zijn bij elkaar gebracht vanuit verschillende Topsectoren om daarmee cross-overs te faciliteren. Door verschillende partijen bijelkaar te brengen wordt gestreefd naar succesvolle en concrete internationaliseringsacties van Nederlandse bedrijven en organisaties. De…