Topsector Coalitiebijeenkomst

De Topsector Coalitiebijeenkomst is een initiatief van Topsector Water & Maritiem en de Rabobank, in samenwerking met de Topsectoren Energie, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en NL in Business. Verschillende gerenommeerde sprekers leggen u deze middag een aantal aansprekende sector-overschrijdende (internationale) vraagstukken voor en dagen u uit om mee te denken en te…

Ocean Summit programma definitief

Op 28 & 29 juni tijdens de finish van de Volvo Ocean Race zal in het Zuiderstrand-theater het congres: ‘Ocean Summit The Hague – Future of the Oceans’ gehouden worden. Een exclusief internationaal evenement over vele innovatieve ontwikkelingen voor het behoud en duurzaam gebruik van onze oceanen. Laat jouw ervaring ook spreken en kom naar…

Nederland Maritiem Land organiseert Periscope ‘Idea Jam’

Tijdens de BlueWeek 2018 organiseert Nederland Maritiem Land, samen met Netherlands Maritime Technology, een Idea Jam-bijeenkomst. Deze bijeenkomst maakt deel uit van het EU-programma ‘Periscope’, waarin de ontwikkeling van transnationale, innovatieve, duurzame initiatieven in, op en rond de Noordzee centraal staat. De jaarlijkse, driedaagse, BlueWeek vindt dit jaar in Rotterdam plaats. Op de tweede dag…

Zoetwatervoorziening in Laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een intentieverklaring tijdens een conferentie in Scheveningen, die Deltacommissaris Wim Kuijken opende. COASTAR is een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan…

Cross-over programma over Microplastics & Health in samenwerking met NWO

Topsectoren Life Sciences & Health en Water & Maritiem organiseren een cross-over programma over Microplastics & Health in samenwerking met NWO. Private co-financiering wordt geleverd door het Gieskes Strijbisfonds. Het programma Microplastics & Health heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij…

Workshop Energie: Biogas productie en benutting

 Workshop ENERGIE: BIOGAS PRODUCTIE EN BENUTTING, dinsdagmiddag 15 mei 2018 te Olburgen  Kennis in de Regio (KNW i.s.m. Wateropleidingen) organiseert de Workshop Energie, op dinsdagmiddag 15 mei bij RWZI Olburgen, Olburgseweg 42, Olburgen. Het accent ligt op praktijkervaringen, zowel in de energieproductie, als in de benutting van het geproduceerde biogas. Eén van de succesfactoren is…