Strategisch samenwerkingsverband Centre of Expertise

Op 2 juni hebben Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences  een strategisch samenwerkingsverband ondertekend. Het opleidingsportfolio en de onderzoeks-groepen van deze hogescholen zijn complementair, met thema’s als food, water, bodem(verzilting), aquacultuur, (agro)dier, milieu, natuur en leefomgeving. Door de samenwerking te intensifiëren kunnen de hogescholen gebruik maken van elkaars…

Hybride patrouilleboot in haven Rotterdam

MAN Rollo leverde in april dit jaar twee motoren voor de hybride patrouilleboot, de RPA 8, die in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam door Scheepswerf Kooiman wordt gebouwd. Maarten Kooiman: ‘Vanaf september zal de RPA 8 operationeel zijn in de haven van Rotterdam. Wij verwachten dat dit schip de nieuwe standaard wordt voor patrouilleboten op…

Winnaar Challenging Blue Monday voorronde Making Waves

Startup aQysta ontving op 15 mei met haar waterpomp op basis van de stromingskracht van de rivier het podiumticket voor Making Waves uit handen van minister Schultz van Haegen. Hiermee zijn zij de winnaar van ‘Challenging Blue Monday’, het live event dat VPdelta op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde in YES!Delft…

Projectvoorstellen met Topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

In navolging op de getekende samenwerkingsovereenkomst op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem tussen TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden partijen uit beide sectoren gevraagd gezamenlijke projectvoorstellen in te dienen. De gezamenlijke oproep vindt u hier. Aan de voorstellen zijn enkele randvoorwaarden verbonden; Het voorstel past binnen de TKI-doelstellingen, zie de cross-over matrix.…

Vernieuwing van het Innovatiebeleid

Nederland – en daarmee het nieuwe kabinet – staat de komende jaren voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen rondom energie, voeding, water, duurzaamheid en gezondheid. Deze transities zullen een enorme impact hebben op de structuur en het verdienvermogen van onze economie. De gezamenlijke boegbeelden van de Topsectoren hebben het nieuwe kabinet in oprichting de ambitie…