Drinkwater in nood

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen krijgen als er nu niet snel actie wordt ondernomen. Het kennisinstituut van de drinkwatersector KWR slaat alarm over de vervuiling van het water door industriële stoffen, mest en medicijnresten. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en…

Extreme golven en nummers

Joop Helder (MARIN: offshore, hernieuwbare energie) en Christian Veldhuis (MARIN: schepen, geometrie en CFD) presenteerde tijdens de kennisconferentie hun hydrodynamische berekeningen voor maritieme toepassingen. Helder: “Sinds 2000 werken de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Deltares, FORCE Technology en MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) samen aan de hydrodynamische software ComFLOW die de wisselwerking kan berekenen tussen…

Fosfaat uit zuiveringsslib

Tijdens de kennisconferentie Wat er is!, zijn een aantal voorbeelden uit de watersector gepresenteerd. Voorbeelden omdat zij model staan in de visie: Kennis-Kunde-Kassa. De eerste van de drie parels van de TSWM gaat over het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib. Leon Korving (Wetsus): “Fosfaat is een strategische grondstof en essentieel voor onze voedselvoorziening. Europa heeft…

Concept Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 heeft het kabinet 25 missies vastgesteld verdeeld over 6 hoofdthema’s. Op basis daarvan hebben de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s gebasseerd. Deze zijn nu in concept, tot 95%, gereed. Voor Topsector Water & Maritiem zijn dit Landbouw-Water-Voedsel, maar ook Veiligheid en Energietransitie & Duurzaamheid. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:…

Vol verslag Kennisconferentie ‘WAT ER IS’

Op 5 juni 2019 organiseerde Topsector Water & Maritiem (TSWM) de kennisconferentie  “WAT ER IS”. Twee zaken waren de hoofd items op de dag bij Van Oord. Te weten: ‘Wat hebben we afgelopen 7 jaar gepresteerd? en ‘Hoe zou dat in de toekomst beter kunnen?’ Om deze vragen te beantwoorden kwamen verschillende mensen bijeen om…

Grondverzet in hackathon

‘Hoe maak je grondverzet duurzamer en goedkoper?’, dat was de vraag van de hackaton georganiseerd door het werkteam van Kernteam Deltatechnologie. In 2018 hebben twee ministeries de ambitie uitgesproken om maatregelen te nemen voor ‘toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaan met een krachtige economie’. De maatregelen richten zich op het herstellen van de…

Marktscan Mexico

Topsector Water & Maritiem heeft aan het maritiem adviesbureau Seaconomy BV verzocht om een marktverkenning te maken. Hierin worden concrete terreinen benoemd die kansen bieden voor de topsector. De marktverkenning omvat onder meer een korte kenschets van Mexico en een beschrijving van het Mexicaanse maritiem cluster. Mexico is een van de prioriteitslanden van het kernteam.…