What to do with Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. Door de open Europese markt is de kans groot dat uw bedrijf zaken doet in het Verenigd Koninkrijk of dat er in uw bedrijfsketen (afnemers, leveranciers, transport, etc.) wordt samengewerkt met bedrijven of instanties uit het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, gaan…

Dé proefprojecten van Topsector Water & Maritiem

In de huidige Kennis en Innovatieagenda ‘water en klimaat’ 2018-2021 van Topsector Water & Maritiem is opgenomen dat we binnen de BV Nederland de krachten bundelen door vier nationale en twee internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren in de komende KIA periode (2018 – 2021). Op deze manier nemen we actief de…

Winnaars Waterinnovatieprijs

Donderdag 29 januari werd in de Rijtuigenloods te Amersfoort gevuld met innovatieve waterschappers of werknemers die dit meer willen zijn. Het thema ‘Circulaire Economie’ werd aangesproken door een bedrijfsmarkt met verschillende pitches van de deelnemers. Na deze kennisdeling werd aan het einde van de dag de waterinnovatieprijs uitgereikt. De grofzandbarrière. Categorie: Waterveiligheid. Organisatie: Waterschap Rivierenland,…

Winnaars Maritime Awards 2018 blinken uit innovatie

In Zaandam zijn maandagavond 12 november de winnaars van de Maritime Awards 2018 bekendgemaakt. 1.000 maritieme professionals vierden tijdens het Maritime Awards Gala, een jaarlijks exclusief netwerkevenement, de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanaf het podium het belang van de sector en overhandigde…

€ 42 miljard nodig in NL wegens klimaatverandering

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schadeverwachting tot 2050 als gevolg van extreme weersomstandigheden 36 tot 62 miljard euro. Dit heeft ingenieursadviesbureau Sweco berekend in haar rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van…

Boegbeeldblog: Claim je ruimte

Klimaatverandering staat internationaal hoog op de prioriteitenlijst. Nederland heeft zich kunnen manifesteren in deze kwestie doordat de lancering van de Global Commission on Climate Adaptation deze maand plaats vond in Den Haag. Deze commissie verschilt van andere wereldwijde klimaatinitiatieven die zich vooral richten op mitigatie. Bij de VN-klimaattop in september 2019 gaat deze klimaatcommissie een…