Bouwcampus co-creatietraject levert toekomstideeën Noordersluis

Uit het co-creatietraject Toekomst Noordersluis dat De Bouwcampus faciliteerde, zijn vijf ideeën ontstaan voor een alternatieve bestemming van de Noordersluis na de ingebruikname van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Tijdens de recente oogstbijeenkomst presenteerden vijf partijen hun idee.  Er is gekeken naar functies van het hele sluizencomplex, breder dan alleen technische oplossingen. De vijf perspectieven…

Waterroute van het Wellantcollege

De PPS Waterroute uit Dordrecht is onlangs gecertificeerd als Living Lab, de vierde in Nederland. Een mooie onderstreping van de Nederlandse waterexpertise. Een  delegatie vanuit Wellantcollege was begin september aanwezig bij de ‘OpenLivingLab Days’ in het Griekse Thessaloniki. OpenLivingLab Days is een driedaags evenement dat onderzoekers, overheden, bedrijven en professionals samenbrengt om kennis, best practices,…

Drinkwater in nood

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen krijgen als er nu niet snel actie wordt ondernomen. Het kennisinstituut van de drinkwatersector KWR slaat alarm over de vervuiling van het water door industriële stoffen, mest en medicijnresten. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en…

Extreme golven en nummers

Joop Helder (MARIN: offshore, hernieuwbare energie) en Christian Veldhuis (MARIN: schepen, geometrie en CFD) presenteerde tijdens de kennisconferentie hun hydrodynamische berekeningen voor maritieme toepassingen. Helder: “Sinds 2000 werken de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Deltares, FORCE Technology en MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) samen aan de hydrodynamische software ComFLOW die de wisselwerking kan berekenen tussen…

Fosfaat uit zuiveringsslib

Tijdens de kennisconferentie Wat er is!, zijn een aantal voorbeelden uit de watersector gepresenteerd. Voorbeelden omdat zij model staan in de visie: Kennis-Kunde-Kassa. De eerste van de drie parels van de TSWM gaat over het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib. Leon Korving (Wetsus): “Fosfaat is een strategische grondstof en essentieel voor onze voedselvoorziening. Europa heeft…