Water & Klimaat

Afgelopen tijd is door verschillende Topsectoren gewerkt aan een maatschappelijk overkoepelend thema. Hans Huis in ‘t Veld werd benoemd tot thematrekker van Water & Klimaat. Afgelopen tijd hebben we met een betrokken groep van Topsector Water gewerkt aan een inspirerende en overtuigende boodschap. Verbinden Het doel van deze gezamenlijke thematische documenten is om, in de…

Oceanennotitie

Het kabinet heeft afgelopen april de Oceanennotitie aangeboden gekregen van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De bescherming en het duurzaam gebruik van internationale gebieden, waaronder internationale wateren wordt hierin beschreven. Het rapport geeft de Nederlandse richting aan Sustainable Development Goal 14, verantwoord beheer van zeeën en oceanen, van de VN. Belang van gezonde oceanen Het…

De ’12 geboden’ voor Nederland

Welke investeringen zijn noodzakelijk om Nederland op lange termijn welvarend, duurzaam en aantrekkelijk te houden? Het antwoord op die vraag heeft Bouwend Nederland in kaart laten brengen door bureau NYFER. Beter inzicht Bouwend Nederland heeft  onderzoek laten verrichten naar zowel de aanpak als de financierbaarheid van de maatschappelijke investeringsopgaven waar Nederland de komende jaren voor…

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw in actie

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli worden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro, meldt brancheorganisatie Netherlands Maritime Technologies. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën…

Voorronde Making Waves start-ups

Klimaatverandering; opgaves zijn groot, maatregelen zijn nodig. Nederland barst van het ondernemende en frisse talent om hier concreet mee om te gaan. Maak maandag 15 mei kennis met acht visionairs en hun innovatieve oplossingen om delta’s in de 21ste eeuw leefbaar en bewoonbaar te houden. Challenging Blue Monday Overwin uw maandagochtend blues en begin de week in…

MIT regeling open 11 april

Innovatieve MKB’ers kunnen vanaf 11 april weer subsidie aanvragen via de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport. Bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven maakten de afgelopen 4 jaar gebruik van deze regeling. Met € 143 miljoen aan financiering investeerde…