"DUTCH DELTA SOLUTIONS"

Het World Economic Forum noemt watercrises als bedreiging nummer 1 qua impact voor de wereldeconomie. Het falen van adaptatie aan klimaatverandering scoort eveneens hoog in de top 10 van bedreigingen zowel qua frequentie van voorkomen als qua impact (WEF, 2015). De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s, kust- en riviergebieden. Naar verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs oplopen tot 70 %. Delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar.

Topsector Water & Maritiem werkt met 10 thema’s waar ruimte voor innovatie gestimuleerd moet worden:

1. Waterveiligheid
2. Duurzame Deltasteden
3. Natte infrastructuur en kunstwerken
4. Watermanagement
5. Water en Voedsel
6. Water en Energie
7. Water en ICT
8. Eco-engineering & nature based solutions
9. Duurzaam functioneren van watersystemen
10. Duurzaam gebruik Estuaria, zeeën en oceanen

Voor meer informatie check: www.TKIdeltatechnologie.nl

Kernteam TKI Deltatechnologie

Marjolein van Wijngaarden
TKI voorzitter Deltatechnologie
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Michiel Blind
Secretaris Kernteam Deltatechnologie
Deltares
Peter van den Berg
Lid Kernteam Deltatechnologie & VZ TKI Deltatechnologie
Deltares
Martin Egas
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ploegam Innovatie BV
Klaas Groen
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Alex Hekman
Lid Kernteam Deltatechnologie
Sweco
Anneke Hibma
Lid TKI Deltatechnologie
Van Oord
Jacolien Eijer- de Jong
Lid TKI Deltatechnologie
NL ingenieurs
Hetty Klavers
Lid Kernteam Deltatechnologie
Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Irene Mouthaan
Secretaris Topteam Water & Maritiem
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Dieuwke Voorhoeve
Lid Kernteam Deltatechnologie
NWO