"DUTCH DELTA SOLUTIONS"

Het World Economic Forum noemt watercrises als bedreiging nummer 1 qua impact voor de wereldeconomie. Het falen van adaptatie aan klimaatverandering scoort eveneens hoog in de top 10 van bedreigingen zowel qua frequentie van voorkomen als qua impact (WEF, 2015). De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s, kust- en riviergebieden. Naar verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs oplopen tot 70 %. Delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar.

Topsector Water & Maritiem werkt met 10 thema’s waar ruimte voor innovatie gestimuleerd moet worden:

1. Waterveiligheid
2. Duurzame Deltasteden
3. Natte infrastructuur en kunstwerken
4. Watermanagement
5. Water en Voedsel
6. Water en Energie
7. Water en ICT
8. Eco-engineering & nature based solutions
9. Duurzaam functioneren van watersystemen
10. Duurzaam gebruik Estuaria, zeeën en oceanen

Voor meer informatie check: www.TKIdeltatechnologie.nl

Kernteam TKI Deltatechnologie

Hendrik Postma
Voorzitter Kernteam Deltatechnologie
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Cornelis Israël
Secretaris Kernteam Deltatechnologie
Rijkswaterstaat
Stefan Aarninkhof
Lid Kernteam Deltatechnologie
TU Delft
Nel Aland
Lid Kernteam Deltatechnologie
Rijkswaterstaat
Fries Heinis
Lid Kernteam Deltatechnologie
Bouwend Nederland
Alex Hekman
Lid Kernteam Deltatechnologie
Sweco
Rob Koster
Lid Kernteam Deltatechnologie
TKI Deltatechnologie
Robert Poelhekke
Lid Kernteam Deltatechnologie
NABU
Bas Reedijk
Lid Kernteam Deltatechnologie
BAM
Anne Reitsma
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Maarten Smits
Lid Kernteam Deltatechnologie
Deltares
Jurre de Vries
Lid Kernteam Deltatechnologie
Van Oord