“KENNIS VAN WATER, KASSA VOOR LATER”

De sector Watertechnologie produceert drink- en industriewater van het hoogste niveau en houdt daarbij de druk op onze leefomgeving zo laag mogelijk. Wij zijn ook gespecialiseerd in het zuiveren en hergebruiken van afvalwater De Nederlandse kennis en technologie wordt wereldwijd toegepast en verkocht.

Topsector Water werkt met 3 thema’s waar ruimte voor innovatie gestimuleerd moet worden:

1. Resource Efficiency omvat het efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen door middel van kringloopsluiting zodat een meer circulaire economie ontstaat. Efficiëntieverbeteringen in de keten leveren niet alleen kostenbesparingen op, maar ook energiebesparing en CO2-reductie. Er wordt onderscheid gemaakt in het hergebruik van drie soorten hulpbronnen: energie, grondstoffen en water zelf.

2. Smart Water Services beoogt het inzetten van een scala aan sensoren en modellen voor een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van water(zuiverings)-technologieën. Water vormt in steden het zenuwstelsel met sterke verbindingen naar de burger en is daarom bij uitstek een sector waar onderzoek en innovatie de samenleving ten goede komt.

3. Sustainable Cities is een stad dat ontworpen is met aandacht voor de milieu-impact, en met inwoners die gebruik van energie, water en voedsel minimaliseren, uitstoot van afval en broeikasgassen beperken, en watervervuiling minimaliseren. Een duurzame stad hergebruikt water en afvalstoffen, doet een beperkt beroep op de omgeving voor haar voedselvoorziening, en maakt gebruik van duurzame energie. Een duurzame stad heeft een minimale bijdrage aan klimaatverandering doordat ze klimaatneutraal en klimaatbestendig is.

In deze prioritaire innovatiethema’s kiest de sector bewust voor een nog sterkere inzet op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, het inspelen op nieuwe marktkansen en sectorspecifieke uitdagingen voor het sterker verbinden van kennis met markt.

Voor meer informatie, check TKI Watertechnologie.

Kernteam TKI Watertechnologie

Joke Cuperus
Voorzitter Kernteam Watertechnologie
PWN
Jos Boere
Secretaris Kernteam Watertechnologi
KWR
Anne-Mathilde Hummelen
Ambtelijk secretaris Kernteam Watertechnologie
KWR
Esther Bosman
Lid Kernteam Watertechnologie
Royal Haskoning DHV
Cees Buisman
Lid Kernteam Watertechnologie
Wetsus
Jan Busstra
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rob Heim
Lid Kernteam Watertechnologie
Ronovation B.V.
Luc Kohsiek
Lid Kernteam Watertechnologie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Anne Reitsma
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit