Topteam Topsector Water & Maritiem

Annemiek Nijhof
Boegbeeld
Topsector Water & Maritiem
Willem Buijs
Lid Topteam Water & Maritiem
Lid Topteam Water
Piet Hein Daverveldt
Lid Topteam Water & Maritiem
Hoogheemraadschap van Delfland
TT-JH-Dronkers
Jan Hendrik Dronkers
Lid Topteam Water & Maritiem
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mark van Koningsveld
Topteam Water & Maritiem
Van Oord
Titus Livius
Lid Topteam Water & Maritiem
Ministerie van Infrastructuur en Water
Katja Portegies
Lid Topteam Water & Maritiem
Rijkswaterstaat
Ronald Schinagl
Lid Topteam Water & Maritiem
Van Oord
Karin Sluis
Lid Topteam Water & Maritiem
Witteveen+Bos
Peter van Terwisga
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Damen group

Supportteam

Barbara Alberts
Secretariaat Topsector Water
Topsector Water & Maritiem
Olga Clevering
Secretaris Topteam Water & Maritiem
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Marcelien Bos-De Koning
Communicatiemanager
Topsector Water & Maritiem
Irene Mouthaan
Secretaris Topteam Water & Maritiem
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kernteam TKI Deltatechnologie

Marjolein van Wijngaarden
Voorzitter Kernteam Deltatechnologie
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Michiel Blind
Secretaris Kernteam Deltatechnologie
Deltares
Peter van den Berg
Lid Kernteam Deltatechnologie & VZ TKI Deltatechnologie
Deltares
Martin Egas
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ploegam Innovatie BV
Klaas Groen
Lid Kernteam Deltatechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Alex Hekman
Lid Kernteam Deltatechnologie
Sweco
Anneke Hibma
Lid TKI Deltatechnologie
Van Oord
Jacolien Eijer- de Jong
Lid TKI Deltatechnologie
NL ingenieurs
Hetty Klavers
Lid Kernteam Deltatechnologie
Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Dieuwke Voorhoeve
Lid Kernteam Deltatechnologie
NWO

Kernteam TKI Maritieme Technologie

Bas Buchner
Voorzitter Kernteam Maritieme Technologie
MARIN
Marnix Krikke
Secretaris Kernteam Maritieme Technologie
Netherlands Maritime Technology
Theun Baller
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TU Delft
John van Gent
Lid Kernteam Maritieme Technologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Machteld de Kroon
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TNO
Maurice Luijten
Coördinator Zeevaart en Binnenvaart
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Klaas Visser
Lid Kernteam Maritieme Technologie
TU Delft

Kernteam TKI Water Technologie

Walter van der Meer
Voorzitter Kernteam Watertechnologie
Oasen NV
Jos Boere
Secretaris Kernteam Watertechnologi
KWR
Anne-Mathilde Hummelen
TKI Directeur Watertechnologie
KWR
Jantienne van der Meij-Kranendonk
TKI Directeur Watertechnologie
Wetsus
Esther Bosman
Lid Kernteam Watertechnologie
Royal Haskoning DHV
Cees Buisman
Lid Kernteam Watertechnologie
Wetsus
Mattie Busch
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jan Busstra
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rob Heim
Lid Kernteam Watertechnologie
Ronovation B.V.
Luc Kohsiek
Lid Kernteam Watertechnologie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hein Molenkamp
Lid Kernteam Watertechnologie
Water Alliance
Marnix Muller
Lid Kernteam Watertechnologie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kernteam Human Capital

John Dane
Voorzitter Kernteam Human Capital
Else Boutkan
Secretaris Kernteam Human Capital
Waves of change
Peter Kiela
Secretaris Kernteam Human Capital
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Wietse Schuitema
Lid Kernteam Human Capital
ROC Friese Poort
Isolde Struijk
Lid Kernteam Human Capital
Van den Herik - Sliedrecht
Eddy Vlijm
Lid Kernteam Human Capital
Hellebrekers Technieken

Kernteam Internationaal

Frank Goossensen
Voorzitter Kernteam Internationaal
ARCADIS
Martin Bloem
Vice voorzitter Kernteam Internationaal
Marstrat
Vincent Cornelissen
Secretaris Kernteam Internationaal
NWP
Jacqueline Barendse
Lid Kernteam Internationaal
WASTE/ Aqua for All
Gijs van den Boomen
Lid Kernteam Internationaal
Kuiper Compagnons B.V.
Robert de Bruin
Lid Kernteam Internationaal
Van Oord Dredging and Marine Contractors
André Driessen
Lid Kernteam Internationaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bianca Nijhof
Lid Kernteam Internationaal
Netherlands Water Partnership
Hein Pieper
Voorzitter Kernteam Human Capital
Waterschap Rijn en IJssel
Charlotte van Velthoven
Lid Kernteam Internationaal
Royal IHC
Bram de Vos
Lid Kernteam Internationaal
WUR
Ronald Wormgoor
Lid Kernteam Internationaal
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ton Wouterse
Lid Kernteam Internationaal
Rabobank
Yousef Yousef
LG Sonic